Skip links

Psikososyal Destek

Psikososyal Destek
Özel Öz İlgi Huzurevi ve Bakım Merkezi

Özilgi huzurevi bünyesinde bulunana sosyal hizmet uzmanlarıyla psikososyal destek sunmaktadır. Bireysel görüşmeler, etkinlikler, aktif katılım ile yapılacak aktiviteler ve hastanın genel takibinin yapılarak raporlanması sunulan temel
hizmetlerdendir. Bu hizmet meslek elemanları öncülüğünde sistemli ve koordineli olarak sunulur.

Hizmetler